Lukas Korpelainen Sosiaaliliberaali yhteiskuntavaikuttaja Helsingistä. Blogissani kerron, miten maailma ja hyvinvointiyhteiskunta pelastetaan, tule mukaan keskusteluun!

Vihreiden nuorten uusi perustulomalli antaa askeleet sosiaaliturvauudistukselle

  • Asiantuntijapanelisteja. Lukas Korpelainen (vas.), Outi Alanko-Kahiluoto, Olli Kangas ja Olli Kärkkäinen. Kuva: Salla Merikukka
    Asiantuntijapanelisteja. Lukas Korpelainen (vas.), Outi Alanko-Kahiluoto, Olli Kangas ja Olli Kärkkäinen. Kuva: Salla Merikukka

Vihreät nuoret esittää Suomen sosiaaliturvan uudistamiseksi perustulomallia, jossa jokaiselle 18 vuotta täyttäneelle suomalaiselle maksetaan elämiseen riittävä perustulo ja perustulon asumislisä.

Vihreät nuoret julkistivat Uusi perustulo -pamflettinsa tiedotustilaisuudessa keskiviikkona. Helsingissä järjestetyssä tilaisuudessa kansanedustajat ja asiantuntijavieraat antoivat näkemyksensä sosiaaliturvauudistuksesta.

“Maailma muuttuu ja hyvinvointivaltion on muututtava sen mukana. Tarvitaan uuden ajan sosiaaliturvamalli, joka mahdollistaa ihmisten liikkumisen osa-aikatöiden, yrittäjyyden, palkkatöiden ja opiskelun välillä sekä näitä yhdistäen”, kertoo Vihreiden nuorten puheenjohtaja Sameli Sivonen.

“Yhä useampi kärsii epävarmuudesta tulevaisuutensa ja etenkin toimeentulonsa suhteen. Etenkin nuorten asema on vaikea: me olemme ensimmäinen sukupolvi, joka jää vanhempiaan köyhemmäksi. Byrokraattisen tukiviidakon sijaan tarvitaan helposti ymmärrettävä sosiaaliturvamalli, joka ei sysää ketään turvaverkon ulkopuolelle. On aika nostaa köyhyyden poistaminen politiikan kärkitavoitteeksi”, Vihreiden nuorten toinen puheenjohtaja Iiris Suomela vaatii.

“Vihreiden nuorten perustulon asumislisä korvaa yleisen asumistuen ja ottaa huomioon asumisen kulut ja alueelliset erot. Asumislisä tasaa eri asumismuotojen välistä eriarvoisuutta, sillä se ottaa huomioon omassa asunnossa asumisen tuottaman hyödyn. Esitämme myös huomattavaa byrokratian ja kannustinloukkujen karsimista. Jatkossa ihmiselle jää jotain käteen jokaisesta eurosta, jonka hän ansaitsee. Perustulo on yksilökohtainen, eli puolison tai kämppiksen tulot eivät pudota ketään pois asumislisänkään piiristä”, selventää mallin valmistelleen työryhmän puheenjohtaja Lukas Korpelainen.

Myös yrittäjät ja opiskelijat olisivat oikeutettuja samaan turvaan kuin palkansaajat.

Tutustu Vihreiden nuorten perustulomalliin

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (32 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä

Samassa uudistuksessa pitäisi parlamentaarisen valmistelun kautta lapsilisät säätää tulosidonnaisiksi heti ensi vuoden alusta siten, että kun perheen tulot reaaliaikaa seuraavan tulorekisterin mukaan menevät tietyn sovitun rajan yli, lapsilisät lakkaavat automaattisesti tulemasta.

Jos jostakin syystä perheen tulot jälleen putoavat ko. rajan alle, niin lapsilisät alkavat jälleen automaattisesti tulla. Lopullinen vuoden päätteeksi tehtävä "lapsilisien tasaus" (sähkölaskun tapaan) tasaisi pienet epätarkkuudet.

Lisäksi lapsilisien yleistä tasoa tulee nostaa em. järjestelmän tuomien säästöjen myötä: lapsilisiä vain niitä oikeasti tarvitseville perheille ja silloinkin nykytasoa enemmän.

Tämä olisi oikeaa perhepolitiikkaa, jolla olisi syntyvyyttä lisäävä vaikutus.

Käyttäjän LukasKorpelainen kuva
Lukas Korpelainen

Periaatteessa näin tapahtuu, jos efektiivinen marginaaliveroaste on progressiivinen. Esim. vaikka maksettaisiin veroton perustulo, tulojen kasvaessa pitää maksaa enemmän veroja, jolloin suurituloisesta tulee nettomaksaja, vaikka saisikin perustuloa.

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä

Lukas, tarkoitin tätä lapsilisiä koskevaa ehdotustani omaksi järjestelmäkseen, joka ei "seurustele" muiden tukien tai tulojen kanssa.

Nythän lapsilisät eivät ole tulosidonnaisia. Eli niissä ei ole ns. tarveharkintaa.

Käyttäjän LukasKorpelainen kuva
Lukas Korpelainen Vastaus kommenttiin #6

Pohdimme työryhmässä, olisiko lapsilisät pitänyt ottaa mukaan osaksi perustuloa kuten asumislisä nyt. Tällöin ne olisivat negatiivisen tuloveron mukaan leikkautuneet tulojen kasvaessa osana perustuloa. Lopputulos on kuitenkin sama, kun ne ovat verottomina ja ei-tulosidonnaisina perustulon ulkopuolella.

Tuloverotusta ja tukien leikkautumisasteita tulee tarkastella kokonaisuutena, koska muuten voi käydä niin, että monen tuen kumulatiivinen leikkautuminen aiheuttaa kohtuuttoman korkean efektiivisen marginaaliveroasteen, joka ei kannusta työntekoon. Tämä on juurikin nykyjärjestelmän keskeisimpiä ongelmia. Jos lapsilisällä olisi oma leikkautumisasteensa, se voisi osaltaan pahentaa tätä ongelmaa.

Ymmärrän kyllä ajatuksen lapsilisän kohdentamisesta vähätuloisiin perheisiin, sillä pohdimme tätä itsekin.

Käyttäjän viljoh9 kuva
Viljo Heinonen

Tuohon Lukas Korpelaisen esittämään tosiasiaan perustulo kaatuu. Ei sitä voi kaikille maksaa. Siihen eivät verotulot millään riitä. Perustulo tulee toimeentulotuen tilalle. Erona on vain se, ettei sitä tarvitse hakea. Riittää, kun tulot ovat riittävän alhaiset. On sitten asia erikseen, otetaanko perustuloon mukaan myös asumistuki. Tuskin, sillä silloin perustulo olisikin luikuva. Suuremmassa asunnossa asuvat saisivat perustuloa muita enemmän, eikä se silloin enää olisikaan "kaikille" tuleva tasasuuruinen perustulo.

Käyttäjän JaakkoAalto1 kuva
Jaakko Aalto

Vihreiden nuorten malli näyttää sisältävän perustulon, asumislisät, harkinnanvaraiset tuet, ansioidonnaiset työttönyyskorvaukset ja vanhemmuuden tuet. On siis onnistuttu kehittämään malli, joka sisältää perustulon korkeat kustannukset (tässä tapauksessa suunnilleen 29 miljardia/vuosi) yhdistettynä nykyisen järjestelmän monimutkaisuuteen.

Käyttäjän LukasKorpelainen kuva
Lukas Korpelainen

Vihreiden nuorten malli on huomattavasti selkeämpi ja tuensaajalle helpompi kuin nykyjärjestelmä. Nykyisiä tukia on yli 40. Yhdistämme yleisimmät perusturvaetuudet, jotka kattavat suurimman osan väestön tarpeista. Suosittelen lukemaan pamfletin, jossa tämä on tarkemmin selitetty. Mihin laskelmaan viittaat summallasi? Mallimme kustannukset ovat aivan eri kokoluokkaa.

Käyttäjän JaakkoAalto1 kuva
Jaakko Aalto

"jokaiselle 18 vuotta täyttäneelle suomalaiselle maksetaan elämiseen riittävä perustulo ja perustulon asumislisä" Pamfletissa tämän perustulon määräksi sanotaan n. 600 euroa/nenä/kk, mikä tekee 7200 euroa/vuosi. Kun yli 18 vuotiaita suomalaisia on suunnilleen 4 miljoonaa, tästä tulee suunnilleen 28 miljardia.

Viitetiedoksi voi vielä lisätä sen, että valtion palkansaajolta keräämän verotulon määrä on suunnilleen 5,5 miljardia.

Käyttäjän LukasKorpelainen kuva
Lukas Korpelainen Vastaus kommenttiin #8

Perustulo leikkautuu tulojen kasvaessa, jolloin mallimme sosiaalietuusmenot ovat karkeasti nykyisten menojen tasolla, joita perustulohan korvaa. Budjettivaikutus mallissamme tulee siitä, että siinä kerätään vähemmän tuloveroja, jolloin tämä pitää paikata keräämällä muita parempia veroja ja säästämällä vähemmän tärkeistä kulueristä. Eli kustannukset eivät ole lainkaan tuossa kokoluokassa.

Käyttäjän JaakkoAalto1 kuva
Jaakko Aalto Vastaus kommenttiin #13

Tuo on retoriikkaa. Noiden väitteiden tueksi tarvittaisiin matematiikkaa.

Käyttäjän LukasKorpelainen kuva
Lukas Korpelainen Vastaus kommenttiin #15

On meillä laskelmat. En vedä hatusta. Jos tuon ideaalimallin toteuttaisi heti, pitäisi kustannuksia sopeuttaa muutaman miljardin, mutta uudistusta kannattaa viedä eteenpäin paloissa, jolloin tuollaisia hyppäyksiä hallitsemattomasti ei edes tulisi. Tarkkaa lukua en halua sanoa, koska se vaatiisi mikrosimulaation mallista, jossa on tuen tasot lukittu. Tiivistetysti: puhumme aivan realistisista skenaarioista.

Käyttäjän JaakkoAalto1 kuva
Jaakko Aalto Vastaus kommenttiin #17

"On meillä laskelmat. En vedä hatusta".
Mutta et myöskään esitä niitä. Eikä löydy tuosta pamfletistakaan. Vaikuttaa yhä enemmän ja enemmän keisarin uusilta vaatteilta.

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä

Vihreiden malli sama kuin Keskustanuorilla?

"Keski-Suomen Keskus­ta­nuorten syyskokous: Nuorten perustulo käyttöön tulevalla halli­tus­kau­della?

Kes­ki-Suo­men Kes­kus­ta­nuor­ten syys­ko­kous vaa­tii, et­tä tu­le­val­la hal­li­tus­kau­del­la ote­taan käyt­töön Nuor­ten pe­rus­tu­lo.

Nuor­ten pe­rus­tu­lo oli­si nuo­ri­so­lain mu­kai­ses­ti al­le 30-vuo­ti­ail­le suun­nat­tu pe­rus­tu­lo, joka tur­vai­si nuor­ten pe­rus­toi­meen­tu­lon.

Käy­tän­nös­sä Nuor­ten pe­rus­tu­lo otet­tai­siin käyt­töön si­ten, et­tä sitä alet­tai­siin mak­saa sinä vuon­na 18 täyt­tä­vil­le. Sen jäl­keen pe­rus­tu­lon pii­riin as­tui­si vuo­sit­tain ai­na uu­si ikä­luok­ka täyt­tä­es­sään 18 vuot­ta.

Pe­rus­tu­lo­mal­li voi­si ol­la niin sa­not­tu ne­ga­tii­vi­nen tu­lo­ve­ro, joka leik­kau­tuu ta­sai­ses­ti an­si­o­tu­lo­jen nous­tes­sa." - - (lue koko artikkeli alla)

https://www.suomenmaa.fi/keskusta-nyt/keskisuomen-...

Käyttäjän LukasKorpelainen kuva
Lukas Korpelainen

Keskustanuorten perustulolinjauksista tiedän vain, että he kannattavat negatiivisen tuloveron toteuttamistapaa. Tämä tosin on jo monen tahon mielipide nykyään Suomessa.

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä

Lukas, voisiko Vihreiden ja Keskustan nuorten mallista tulla hyvä symbioosi?

Ja tämä johtaa ajatukseen, pitäisikö Suomeen perustaa Nuorten puolue?

Käyttäjän LukasKorpelainen kuva
Lukas Korpelainen

On totta, että monissa kysymyksissä nuoret ovat enemmän yhtä mieltä keskenään kuin omien puolueidensa sisällä. Onko tärkeää, että teemme yhteistyötä yli puoluerajojen laajana rintamana. Totean kuitenkin, että ainakin Vihreissä nuorten asiat ja esitykset pääsevät aivan politiikan etulinjaan, joten toivotan kaikki nuoret mukaan Vihreisiin, sillä täällä oikeasti pääsee vaikuttamaan politiikan sisältöön. Tämä näkyykin siinä, että Vihreät on ylivoimaisesti suosituin puolue nuorten keskuudessa. ;)

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä

Lukas, eikö tämä Keskustanuorten unelma (alla) ole aika lähellä Vihreiden nuorten ajatuksia?

https://keskustanuoret.fi/files/297/Kaupunkipoliit...

Käyttäjän LukasKorpelainen kuva
Lukas Korpelainen

En ehdi nyt lukemaan, mutta sikäli kun keskustanuoret ovat yhä mieltä Vihreiden nuorten kanssa, kannustan heitä liittymään meihin, sillä heidän emopuolueensa ei välttämättä ole paras kanava näytön perusteella. ;)

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä

Lukas, entäs se Nuorten puolue?... Tulevaisuudessa? Nyt olisi sen aika! :)

Katso myös tämä:

https://yle.fi/uutiset/3-10296898

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen Vastaus kommenttiin #18

Nuoret puhuvat paljon. Poliittiset teot voivat usein jäädä....

Mikään nuorien tai vanhojen puolue ei toimi - ehkä hyvä niin ettemme heimoudu vielä noinkin liikaa ...

Noh, nykykehityksellä wanhat voivat kokeilla puoluediktatuuria joidenkin vuosikymmenten jälkeen, mutta vähemmistönäkin nuorison kapinaa sitä vastaan ei kannattaisi aliarvioida ;)

Käyttäjän MikaLamminp kuva
Mika Lamminpää Vastaus kommenttiin #18

Nuorten puolue olisi askel taaksepäin, paluuta vanhaan eturyhmäpolitikointiin. Kyllä sellaisen aika saisi olla jo ohi. Eli ei kiitos niin nuorten kuin eläkeläistenkin puolueille.

Käyttäjän LukasKorpelainen kuva
Lukas Korpelainen Vastaus kommenttiin #18

On tärkeää olla etujärjestöjä, jotka nostavat ihmisryhmien näkökulmia ja heidän kohtaamia ongelmia, kuten nuorille Allianssi tai SYL. Puolueen tulee mielestäni olla aina lähtökohtaisestiyleispuolue, joka vaikuttaa koko politiikan alalta ja tekee kaikille hyvää politiikkaa.

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä Vastaus kommenttiin #26

Lukas, eihän Nuorten puolueeseen tarvitsisi kuulua vain niitä nuoria. Nuorten puolueeseen voisi kuulua helposti myös näiden nuorten vanhempia ja isovanhempia, jotka ovat huolissaan nuortensa pärjäämisestä tässä kiihtyvän ilmastonmuutoksen ja kovien kyynärpäiden maailmassa.

Puolueen nimihän voisi olla vaikka "Ylisukupolvinen puolue", "Tulevaisuuden mummut ja papat" tms...

Noin leikkisästi ajatellen ;)

Käyttäjän LukasKorpelainen kuva
Lukas Korpelainen Vastaus kommenttiin #31

Ylisukupolvinen politiikka on tärkeä lähtökohta, olen kanssasi samaa mieltä! Sanoisin edelleen, että Vihreät on lähin puolue tällaista ideaalia, sillä sille tärkeää on kestävyys esim. ilmasto- ja talousasioissa ja se tekee varsin hyvin nuoria huomioivaa politiikkaa (koska nuoret ovat oikeasti mukana tekemässä sitä). ;)

Käyttäjän TeroTeukkaAhtola kuva
Tero Ahtola

"Perusosasta erillisellä asumislisällä
tasataan elinkustannusten alueellisia
eroja, jotka johtuvat tarjontaa suuremmasta
asuntojen kysynnästä kasvukeskuksissa,
mitä pahentaa riittämätön
asuntotuotant"

Asumistuki tai tuo ehdottamanne asumislisä aiheuttaa tuon ongelman, että kasvukeskusten hinnat nousee pilviin ja palkalla ei pysty maksamaan vuokraa, tai ostamaan asuntoa kasvukeskuksista.

Asumislisä ei missään nimessä saisi olla niin, että se suosii muuttamaan kaalliimmalle alueelle, vaan päinvastoin. Asumistuki, tai lisä pitäisi olla kaikille sama ja tämä ohjaisi asumaan sinne, missä se asuminen on halvempaa.

Käyttäjän LukasKorpelainen kuva
Lukas Korpelainen

Hei! Tämä on tärkeä huomio, jota on tosiaan pohdittu tarkemmin itse pamfletissa.

Ehdottamamme asumislisä olisi juuri sellainen, että rakenteeltaan se vaikuttaisi nykyistä tukea vähemmän asuntojen hintoja nostavasti. Asumislisä ei koskaan täysin kompensoisi kalliimpien alueiden suurempia kustannuksia, mutta tasaisi eroa hieman, että myös kasvukeskuksiin olisi mahdollista muuttaa esim. töiden perässä. Myös nykyinen yleinen asumistuki on samalla tavalla alueellisesti määritelty neljään erihintaiseen kuntaluokkaan.

Käyttäjän SeppoMakkonen kuva
Seppo Makkonen

Lukas hyvä,
Suoraan et manininnut, mutta lienee selvää että yhtreiskunnan tuen saajilta ei odoteta mitään vastinetta tuelleen. Aikuisilta ihmisiltä ei luonnollisestikaan odoteta vastuun ottoa omasta elämästään. Arvonlisää yhteiskunnalle verojen maksulla ansaitsevat ihmiset vaan rahoittavat koko hoidon niin kauan kunnes se romahtaa rahoituksen puutteeseen. Rahtuselle realismia olisi nyt kysyntää.

Käyttäjän LukasKorpelainen kuva
Lukas Korpelainen

Suosittelen lukemaan pamfletin!

Käyttäjän viljoh9 kuva
Viljo Heinonen

Saa sitä perustuloa mallintaa miten päin tahansa. Toimivaa käytännön järjestelmää, joka korvaisi nykyiset erilaiset tuet, siitä ei millään tule. Onpahan vain hyvä ajatteluharjoitusten aihe.

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä

Kuuntele tästä (aikaosoitin 28:35 -> ) Soininvaara kertoo Ykkösaamussa 31.8.2016 perustulosta:

https://areena.yle.fi/1-3552209

http://www.soininvaara.fi/2016/09/29/ylhaalta-aloi...

Lukas, onko Soininvaara ollut mukana perustulopamfletin laadinnassa?

Käyttäjän LukasKorpelainen kuva
Lukas Korpelainen

Tämä oli Vihreiden nuorten työryhmän tekemä. Toki Ode on tehnyt perustulon eteen paljon työtä, jonka tuloksia mekin hyödynnämme. Jättiläisen olkapäillä jne.

Toimituksen poiminnat

Sivut